• https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/48f8eedcb98d27e0923f91f7fbf46253.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/2702b6ebc61dfdd29fabcfb810452c49.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/92e1a68fc5ba68076cd4aebef05f1e9a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/ee779e50bfca429204b426dfc46582f7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/f626869d68894885c0fedef0d8ce7cc2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/d211d4393e918085419dcea49c3ba5eb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/6952f54ed535790b2ac0ba52b6afb480.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/2702b6ebc61dfdd29fabcfb810452c49.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/92e1a68fc5ba68076cd4aebef05f1e9a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/ee779e50bfca429204b426dfc46582f7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/f626869d68894885c0fedef0d8ce7cc2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/d211d4393e918085419dcea49c3ba5eb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/6952f54ed535790b2ac0ba52b6afb480.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/2702b6ebc61dfdd29fabcfb810452c49.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/92e1a68fc5ba68076cd4aebef05f1e9a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/ee779e50bfca429204b426dfc46582f7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/f626869d68894885c0fedef0d8ce7cc2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/d211d4393e918085419dcea49c3ba5eb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/6952f54ed535790b2ac0ba52b6afb480.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/2702b6ebc61dfdd29fabcfb810452c49.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/92e1a68fc5ba68076cd4aebef05f1e9a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/ee779e50bfca429204b426dfc46582f7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/f626869d68894885c0fedef0d8ce7cc2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/d211d4393e918085419dcea49c3ba5eb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/6952f54ed535790b2ac0ba52b6afb480.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/2702b6ebc61dfdd29fabcfb810452c49.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/92e1a68fc5ba68076cd4aebef05f1e9a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/ee779e50bfca429204b426dfc46582f7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/f626869d68894885c0fedef0d8ce7cc2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/d211d4393e918085419dcea49c3ba5eb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/6952f54ed535790b2ac0ba52b6afb480.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/2702b6ebc61dfdd29fabcfb810452c49.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/92e1a68fc5ba68076cd4aebef05f1e9a.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/ee779e50bfca429204b426dfc46582f7.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/f626869d68894885c0fedef0d8ce7cc2.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/d211d4393e918085419dcea49c3ba5eb.jpg
 • https://resource.donvv.com/1/GoodsPhoto/2022/3/22/6952f54ed535790b2ac0ba52b6afb480.jpg
魚躍(YUWELL)測壓儀新款測量家用便攜監測腕式血壓計醫療腕式充電電子 充電血壓計 電子體溫計
 
商品價格: 629.00 /
已銷售 0
商品編號: 872422
推薦指數:
 • 暫無
 • 立即購買 加入購物車
 • 支付方式:
 • 銀行轉賬
銷售排行
同類推薦
主體
語音功能 支持語音功能
產地 深圳
醫療器械類別 非器械
高血壓警示
生產企業 深圳市正康科技有限公司
型號 T4474

恭喜,已成功添至購物車,請在購物車結算!

野花视频在线观看免费观看